15  

משרות רכז תרבות בישראל

  
  

רכז /ת תכנית מלגאים - תרבות

ירושלים

רכז /ת תרבות

רמת השרון

רכז /ת תכנית תרבות ישראל ומורשתו

יפו

רכז /ת תרבות לפנימייה בת"א

יפו

רכז /ת לעמותה

ירושלים

רכז /ת פעילויות חברתיות ומדיה למשרה ייחודית 75% למרכז הכשרות ממשלתי

חיפה

רכז /ת נוער

גבעת שמואל

רכז /ת הזמנות

יפו

רכז /ת חוגים ותרבות

יפו

רכז /ת מחלקת נוער וילדים במרכז חינוכי

המרכז

רכז /ת חינוך למוזיאון

חיפה

רכז /ת נוער וקהילה במושב רמת רזיאל ליד ירושלים

ירושלים

רכז/ת גבייה למערך התפעול

המרכז

רכז /ת פעילויות חברתיות ומדיה

ישראל

דרושה בדחיפות רכזת עמותה

ירושלים